Kan ik een huisbezoek aanvragen?

Huisbezoeken worden in uitzonderlijke gevallen uitgevoerd op voorwaarde dat je locatie niet te ver van de praktijk verwijderd is. Doordat de behandelmogelijkheden bij iemand thuis steeds minder zijn als in de praktijk raadden we, indien mogelijk, het wel steeds aan om naar de praktijk te komen. Huisbezoeken kunnen telefonisch worden aangevraagd.