Kinesitherapie & Manuele therapie

Manuele Therapie

Bij manuele therapie gaat de specifiek opgeleide kinesist op zoek naar gewrichtsklachten en functiestoornissen die de beweeglijkheid aantasten, om zo de klachten beter te begrijpen en effectiever te kunnen behandelen

Naast aandoeningen aan ledematen, geven we ook bijzondere aandacht aan het opsporen en behandelen van kaak-, nek-, en rugklachten.